Hledat
Strategie

PPG Cieszyn SA existuje proto, aby nabídkou svých nátěrových hmot obohacovala život člověka. K tomu, abychom dosáhli úspěchu, musíme být konkurenceschopní z hlediska kvality a ceny a současně postupovat odpovědně v globálním měřítku naší činnosti. Chceme obohacovat životy jiných v širším slova smyslu: vytvářet možnosti osobního a společenského rozvoje, ale také vyvíjet nové výrobky zajišťující ještě účinnější ochranu a údržbu podkladu za minimalizace nepříznivého vlivu na životní prostředí.

Naše klíčové obchodní hodnoty jsou v dokonalé souhře s odpovědností firmy v této oblasti.

Obchodní přístup


Díky neustálým inovacím stále zlepšujeme účinnost našich lakových výrobků. Nabízíme řešení zajišťující jak ochranu, tak také zajímavější dekorativní efekt předmětů, které nás obklopují a zvýšení jejich funkčnosti. Současně směřujeme k minimalizaci odpadů a snižování nákladů – námi provozovaná činnost je neustále monitorována.

Pečujeme o lidi


Usilujeme o vytvoření uspokojivých, dlouhodobých vztahů se všemi osobami spojenými s činností naší firmy: se zákazníky, spotřebiteli, zaměstnanci, místními komunitami i s dodavateli. Dobro našich zákazníků a zaměstnanců, stejně jako jejich osobní rozvoj a bezpečnost, patří k našim prvořadým povinnostem.


Pozitivní myšlení


Hledět do budoucnosti vyžaduje soustředit se na zachování ekologické rovnováhy a snižování vlivu na životní prostředí, v jakém budou žít příští generace. Závazek k takovému přístupu tvoří jádro našich aktivit.

 

Značky PPG Industrial Coatings:
ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. All rights reserved.
Hosting WizjaNet