Szukaj
Materiały do poziomego znakowania dróg
Wyroby marki Navigator są to nowoczesne materiały służące do poziomego oznakowania dróg. W swojej ofercie posiadamy materiały do aplikacji w technologiach zarówno cienko jak i grubowarstwowych oraz materiały uzupełniające.

Asortyment grupy wyrobów Navigator:

FARBY AKRYLOWE:
 • Liner HS
 • Start Liner
 • Navigator
 • Navigator Eko
 • Navimal
FARBY WODOROZCIEŃCZALNE:
 • Aqua Liner
FARBY CHEMOUTWARDZALNE:
 • Duoplast
MASY CHEMOUTWARDZALNE:
 • Plastmal
 • Plastmal do aplikacji strukturalnych
 • Plastmal do aplikacji profilowanych K, KU
MASY TERMOPLASTYCZNE:
 • Naviplast
 • Naviplast do alikacji strukturalnych
 • Termoznaki
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
 • Mikrokule szklane
 • Utwardzacz U-30 - sypki
 • Utwardzacz PEROXAN BP-40 LV - płyn
 • Rozcieńczalnik WPZ 11
 • Rozcieńczalnik WPZ 12
 • Płyn do mycia maszyn drogowych
FARBA DO MALOWANIA PROGÓW
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.farba-navigator.com.pl

 

Marki PPG Industrial Coatings:
ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: